VO SVETLE PRAVDY

Posolstvo Grálu

Im Lichte der Wahrheit - Gralbotschaft

Abd-ru-shin

Vydalo: Stiftung Gralbotschaft, Stuttgart, 1998

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  3.

Strán:  996

Hmotnosť:  810 g

ISBN:  80-967209-7-x

9,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Táto kniha vnesie nepokoj do mnohých kruhov; každého jednotlivca postaví pred životné rozhodnutie. Lebo toto posolstvo znie ako fanfára priamo do dnešnej doby, bezohľadne, tvrdo a neúprosne podľa logického vývoja myšlienok. Nevyriešené otázky ľudského bytia sú v ňom zodpovedané s úplnou jasnosťou. Poznatky, získané z tejto knihy sú tak ohromné, že nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu a napredovaniu.

Niektorý, čo žil bezstarostne a nechával veciam voľný priebeh, možno sa i preľakne v domnienke, že na tom nemôže nič zmeniť. Môže ho pojať i hrôza z toho, čo premeškal a čo sa zdá byť stratené. No ten, čo má iskierku dobrého chcenia v sebe, toho toto posolstvo privedie k radostnému poznaniu nových, jasných ciest celým stvorením. Človek s prekvapením zistí, akú ohromnú dôležitosť má jeho bytie v tomto stvorení a aká moc mu je podriadená, ktorú prehliadal bez povšimnutia a ktorej zničujúce účinky sa obracajú proti nemu samému, ak ju nepoužíva a nevedie k dobrému. Kto sa nebojí toho, aby nadvihol závoj tam, kde pre neho ešte dnes spočívajú veľké záhady života, tomu prinesie táto kniha bohatý úžitok v hojnej miere ako nijaká iná. Stane sa mu živým posolstvom Grálu.
Abd -ru-shinovo občianske meno je Oskar Ernst Bernhardt. Narodil sa 18. apríla 1875 v Biskupiciach v Sasku.

Po vyučení za obchodníka začal Abd-ru-shin čoskoro svoju spisovateľskú činnosť. Táto ho mnohokrát privádzala do cudziny. V r. 1915 bol internovaný v Anglii. Prepustili ho v r. 1919. Odtiaľ išiel napred do Drážďan, neskôr do Bavorska a v r. 1924 začal spisovať prvé prednášky Posolstva Grálu. V r. 1928 sa usídlil na Vomperbergu v Tirolsku. Tam napísal dielo „Vo Svetle Pravdy“ Posolstvo Grálu. Vypovedaný v r. 1938 nacistami z Rakúska, zomrel 6. dec. 1941 v Kipsdorfe (Krušné hory).

Jeho živé poznanie nie je nijakou pozemskou učenosťou. Čerpá z najčistejších a najvyšších prameňov. Ako z každého diela možno usúdiť o jeho tvorcovi a on sa s ním preukazuje, tak aj osobnosť Abd-ru-shina sa dá spoznať z jeho diela. Autor odporúča čítať prednášky tohto diela v danom poradí, nie vyhľadávať jednotlivé prednášky a chcieť podľa toho posudzovať celé dielo. Obsah Posolstva Grálu sa jednoducho nedá pochopiť iba letmým čítaním. Posolstvo Grálu je základom medzinárodného Hnutia Grálu. Hnutie Grálu nie je žiadnou sektou ani novou cirkvou, ale slobodným spoločenstvom ľudí, ktorí chcú žiť a pôsobiť v zmysle Posolstva Grálu.

Sledujte nás na Facebooku