ZAVIATE DOBY SA PREBÚDZAJÚ I., II., III.

Verwehte Zeit erwacht

Vydalo: 80-967209-8-8

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Strán:  1126

ISBN:  80-967209-8-8

25,00 

Dostupné

Krátky popis:

„ZAVIATE DOBY SA PREBÚDZAJÚ“ 3 zväzky

Tieto knihy obsahujú výňatky historických vrcholových a obratových bodov ľudstva. Ich účelom nie je na seba nadväzujúce bádanie o dejinách, ale vychádzajú z ich poznania. Správy sú oslobodené od všetkých doplnkov neskorších mocenských a geopolitických vplyvov a robia tak vtedajšie dianie zrozumiteľným podľa svojho pôvodu a priebehu. Vlastným obsahom kníh je pritom duchovný vývoj ľudí v dávnejšej dobe, prijímaný a zobrazovaný ľuďmi k tomu povolanými.

ZVÄZOK I obsahuje Krišnovo pozemské pôsobenie v jeho svetovom historickom význame -život Nahome - Výňatky zo života Kassandry; jej máme varovania pred pádom Tróje a koniec jej pozemského života - podáva správu o Márii z Magdaly a líči jej hľadanie pravej lásky, jej poznanie Božieho Syna a zavŕšenie jej života.

Sledujte nás na Facebooku