VARIÁCIE REČI

Jozef Mistrík

Vydalo: Smena, Bratislava, 1988

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Edícia:  Križovatky

Výtlačkov:  6000

Strán:  168

1,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Jozef Mistrík, popredný slovenský jazykovedec, sa vo svojej najnovšej knihe Variácie reči prihovára najmä novinárom, študentom, učiteľom, kultúrnym a osvetovým pracovníkom, vlastne všetkým, ktorí pracujú so slovom a tvoria, prípadne interpretujú rozličné druhy textov.

Kniha prístupným štýlom oboznamuje čitateľa s fungovaním jazyka v rozličných situáciách, podobách a kombináciách. Zaoberá sa živými javmi v jazyku, ako napríklad: komunikáciou medzi štyrmi očami, dorozumievacími stereotypmi, starosťami s cudzími slovami, aktívnou a pasívnou slovnou zásobou a podobne. Autorove esejisticky písané úvahy poukazujú na širokú paletu jazykových prostriedkov a práve v ich variatívnosti autor vidí jednu zo síl súčasnej slovenčiny.

Kniha podporí záujem čitateľov o poznanie zákonitostí komunikácie, o hlbšie poznanie materinskej reči a prispeje k zvyšovaniu kultúry písomného i ústneho prejavu.

Sledujte nás na Facebooku