HISTORICA CARPATICA 25-26/1995

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1995

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  350

Strán:  136

5,90 

Nedostupné

Krátky popis:

ŠTÚDIE

Miloslava BODNÁROVÁ: Obchod a obchodníci Košíc v 16. storočí

Peter KÓNYA: Vojensko-politické aspekty posledných protihabsburských povstaní v Prešove

Juraj ZADANSKÝ: Podkarpatskoruské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v rokoch 1919-1938


MATERIÁLY

Peter ŠVORC: Názvy tradičného kuchynského náradia na rozhraní Liptova a Spiša

Klaudia BUGÁNOVÁ: Z histórie pramárskeho remesla v Košiciach

Katarína ZOZULAKOVÁ: Jurajovské medaily a žetóny v zbierkach Východoslovenského múzea

Karol J. FRIED: Život a dielo profesora dr. Františka Hutyru


SYMPÓZIUM Z DEJÍN FARMÁCIE A 5. WEBEROV DEŇ V KOŠICIACH

Ladislav HODERMARSKÝ: Sympózium z dejín farmácie a 5. Weberov deň v Košiciach vo svetle klubovej práce Východoslovenského múzea

Anton BARTUNEK: Ján Weber a východoslovenské lekárenstvo

Ladislav HODERMARSKÝ: Z dejín šesťstoročného lekárenstva v Košiciach.

Klára HAVELKOVÁ: Vývoj bardejovského zdravotníctva a dokumentácia jeho lekárenstva v Šarišskom múzeu

PERSONÁLIE

RNDr. Anton Bartunek, predseda Klubu dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu, 50-ročný

Sledujte nás na Facebooku