ANGLICKÉ PRÁVO

Le droit anglais

René David

Vydalo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1972

Stav:  dobrý, obálka oddelená od knižného bloku

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Leonard Bianchi

Autor obálky:  Oto Takáč

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  600

Strán:  128

ISBN:  71-002-72

3,00 

Nedostupné

Krátky popis:

René David je autorom viacerých diel z oblasti právnej komparatistiky. Jeho Velké systémy súčasného práva vyšli už v štyroch vydaniach. Boli preložené do viacerých jazykov. Naposledy vyšli po rusky v Moskve r. 1967. Preklad práce René Davida Anglické právo v populárno-vedeckej literatúre sprístupňuje našej čitateľskej verejnosti osobitný právny systém, zásadne rozdielny od ostatných právnych systémov, ktoré v Európe poznáme. V Anglicku nejestvujú kodifikácie, ktoré by pokrývali právnu úpravu širších oblasti, ako je to napríklad u nás, ale udržuje sa tu koncepcia práva tvoreného judikatúrou súdov. Jeho hlavným znakom je výrazný procesno-sporový charakter. Autor v práci poukazuje na pôvodnosť anglického práva, význam jeho základných čŕt, ktoré vysvetľuje nielen na jednotlivých inštitúciách anglického práva, ale objasňuje vznik a vývoj anglických právnych tradícii vôbec. Tento spôsob spracovania umožňuje čitateľovi lepšie porozumieť podstate jednotlivých inštitúcií anglického práva.

Procesno-sporový charakter ovplyvňuje nielen súdnu moc a súdnu organizáciu v Anglicku, ale aj ústavné právo a jednotlivé právne inštitúcie, ako vlastníctvo, trusty a pod.

V publikácii má čitateľ možnosť oboznámiť sa s hlavnými zásadami anglického práva, ktoré ovplyvnili vývoj anglických právnych tradícií, ako aj s jednotlivými úsekmi anglického právneho systému v oblasti súdnej organizácie, s jednotlivými druhmi súdnictva, ako je občianske, trestné a administratívne súdnictvo, s postavením advokátov a s jednotlivými druhmi súdneho procesu. Zaujímavé sú úvahy o ústavnom práve, vlastníctve a záväzkovom práve.

Sledujte nás na Facebooku